Waarborg en Garantie

– Als consument heeft u 2 jaar garantie op de scooter en de accu.

– Mocht u, of een ander niet door ons geautoriseerd persoon, de Verde scooter repareren, veranderen of op andere wijze in elkaar zetten, dan is het ontstane product altijd uitgesloten van de garantie. Verder wordt door ons geen garantie voor defecten aan het product verleend die door onjuist gebruik en/of ondeskundige behandeling zijn ontstaan.

– De overdracht van de aanspraak op vergoeding van gebreken is uitgesloten.

– Wanneer u de Verde scooter niet volgens de voorschriften gebruikt, vervalt de garantie. Dit geldt voor het volgende: Snelheid of vermogen verhogen, spiegels of akoestische signalen modificeert, Verlichtingsgroepen vervangt ook als je het vermogen of de snelheid verhoogt, de verlichtingsgroepen vervangt, akoestische signalen of de spiegels modificeert. Het wijzigen van het voertuig indicatie nummer.

– Het gebruik van niet door verde goedgekeurde laadapparatuur; Het gebruik van de accu anders dan voor de stroomvoorziening van het product.

– Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en mits voorlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van kenteken, aankoopdatum, modelnaam) samen met het defecte product. Verde mag de garantie service weigeren als deze documenten niet worden voorgelegd of onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie vervalt wanneer het kenteken ontbreekt, de modelnaam, of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

– Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie.
Accu’s verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu’s die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen. Accu’s moeten elke 2 maanden volledig geladen worden.
Accu’s die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie.